2015
|
|

Abstract: bardziej niż ktokolwiek inny przyczynił się do odzyskania po 123 latach politycznego niebytu suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej. Uprzednie powstańcze zrywy: Insurekcja Kościuszkowska, Powstanie Listopadowe, czy Powstanie Styczniowe nie były zdolne odwrócić tego stanu rzeczy. Płonnymi okazały się też nadzieje wiązane z Napoleonem i Jego wyprawą na Rosję. Efektywna działalność Józefa Piłsudskiego na rzecz odzyskania niepodległości była uwarunkowana cechami Jego osobowości, jak i okolicznościami Jego … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals