2015
|
|

Abstract: Streszczenie. Krytyczna analiza doświadczenia zagranicznego, wyświetlenie jego stron pozytywnych, oraz wad, określenie ram jego stosowania w warunkach ekonomii narodowej jest potrzebnym warunkiem do stworzenia adekwatnej strategii rozwoju ekonomicznego Ukrainy. Zdefinowanie kluczowych faktorów rozwoju innowacyjnego, priorytetów, oraz kierunków jego realizacji jest możliwa dzięki zapoznania się z formacją doświadczenia oraz poszerzenia pracy intelektualnej w tych krajach, co obecnie demonstrują wysokie tempo ro… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals